SMART WASTE – Forbedrer politiske virkemidler for bærekraftig avfallshåndtering

Prosjektakronym
SMART WASTE

Lokale, regionale og nasjonale myndigheter arbeider med å håndtere avfallet sitt på en mer bærekraftig og effektiv måte for å bli mer sirkulære. SMART WASTE-prosjektet skal arbeide med å forbedre offentlige politiske virkemidler som støtter innovasjon innenfor avfallshåndtering. De ønskede resultatene er smartere, mer effektiv, mer bærekraftig, og mer kostnadseffektiv avfallshåndtering.

Prosjektet evaluerer i hvilken grad dagens politikk, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, fremmer vellykket innovasjon innenfor avfallshåndtering, og foreslår interregionale løsninger for å håndtere politiske svakheter.

Prosjektet har samlet en rekke eksempler på god praksis på sin prosjektside.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Filtrer prosjekt på tema