SOL – Enklere hverdag med velferdsteknologi

Prosjektakronym
SOL

Interreg-prosjektet SOL (Support Quality of Life) er en grenseoverskridende satsing på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon. Målet med prosjektet er økt bruk av velferdsteknologi og utvikling av nye arbeidsprosesser.   

Med en aldrende befolkning og mangel på sykepleiere, må de ansatte endre sine arbeidsmåter. Implementering av velferdsteknologi vil derfor spille en viktig rolle i møtet med nye utfordringer.

Gjennom prosjektet har 9 ulike teknologier blitt testet ut. Disse inkluderer alt fra automatiske medisindispensere til «intelligent» dusj hvor brukerne kan vaske seg selv. De teknologiske løsningene har resultert i at brukerne føler seg tryggere og mer selvstendig, som igjen gir økt mestringsfølelse og bedre livskvalitet. Samtidig får man mer rasjonell bruk av helsepersonell.

Prosjektet var et samarbeid mellom Akershus, Hedmark og Värmland. Det ble avsluttet i desember 2018, men har hatt stor grenseregional verdi. Erfaringene i prosjektet har også ført til et nytt prosjekt som skal fokusere på kols-pasienter.

Du kan lese mer om prosjektet her

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 786 719
EU-tilskudd
€854541
Kontakt prosjekt

Marit Heiberg (Hovedprosjektleder) 
Epost: 
marit@kunnskapsbyen.no
Telefon: 928 63622

Pia Adenmark (Svensk prosjektleder)
Epost: pia.adenmark@karlstad.se
Telefon:  054-5405572