SOX - Legger grunnlaget for fremtidige kreftbehandlinger

Prosjektakronym
SOX

Celler er fylt med proteiner, kodet med oppskrifter fra genene våre. I SOX-prosjektet har en EU-finansiert forsker, med støtte fra Marie Curie International Outgoing Fellowship, oppdaget viktige forskjeller i protein-produksjonen mellom friske celler og svulst, noe som fører til spennende muligheter innen utviklingen av fremtidige kreftbehandlinger.

Menneskekroppen er gjort opp av mer enn 200 typer celler, fra bein og hjerne til lever og lunger. Hver celletype er bestemt av én spesiell kombinasjon av proteiner som blir produsert. Essensielle prosesser kjent som transkripsjon og oversettelse virker ikke som de skal i kreftceller, fordi de inneholder feil mengde and typer proteiner. Derfor fungerer ikke cellene som de skal og de vokser ut av kontroll og blir til svulster. Proteiner er produsert fra oppskrifter kodet inne i genene. Når et bestemt protein skal lages, vil det korresponderende genet bli «lest» for å produsere en molekylær beskjed kjent som RNA. Denne prosessen er kalt transkripsjon. Molekylære «fabrikker» inne i cellene, kalt ribosomer, vil så bruke instruksjonene i RNA for å sette sammen ett riktig protein - dette er det man kaller oversettelse. 

Forskerens arbeid har fokusert på en felles type hudkreft kjent som plateepitelkarsinom, ved å bruke mus som modell for menneskelige sykdommer. Disse krefttypene er drevet av en overaktiv versjon av et gen kalt SOX2, som fungerer som en type «udødelighets faktor». Dette gjør det mulig for cellene å vokse og multiplisere seg. 

Ved å bruke en teknikk kalt ribosom profilering, har forskeren studert eksakt hva som skjer når RNA er oversatt til å lage protein, ved å se på kritiske forskjeller i prosessen mellom friske celler og plateepitelkarsinom. Han oppdaget at ribosomer i kreftseller bytter til en alternativ måte å produsere proteiner. I stedet for å oversette den korrekte RNA-beskjeden som de burde, begynner de å lage uønskede proteiner som er assosiert med kreftvekst. Den viktigste forskjellen lå i proteinet kalt eIF2 som starter oversettelsesprosessen i friske celler. Men i kreftceller blir dette molekylet erstattet med en alternativ versjon - kjent som eIF2A - som driver frem produksjonen av ondartede proteiner. Ved å blokkere dette alternativet systemet for protein-produksjon, vil ikke kreften kunne formere seg i det hele tatt. 

Forskeren arbeidet med en screening-teknikk for å lete etter medisin som kan blokkere eIF2A, som kan danne grunnlaget for fremtidige kreftbehandlinger. Han undersøkte også om en unormal oversettelse er involvert i veksten av andre typer kreftceller. SOX-prosjektet er kun en begynnelse og det er fortsatt mange hindringer som gjenstår, men prosjektet er et viktig steg på vei til en ny type kreftbehandling. 

Les mer om prosjektet her.

 

Prosjektets fulle navn er «The role of Sox2 in epithelial homeostasis and cancer».

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€270 965
EU-tilskudd
€270965
Kontakt prosjekt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/186720_en.html