Finansiering Blå Vekst

Illustrasjonsbilde

Denne siden inneholder informasjon om finansieringsmuligheter for Blå Vekst i Horisont 2020 og Interreg. Siden er delt inn i fire temaer:

Akvakultur og marin bioteknologi

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

Societal Challenge: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy: For prosjekter som tar for seg bærekraftig bruk av fornybare biologiske ressurser.

  • Bioeconomy: For prosjekter innen bioøkonomi, herunder fiskerier og akvakultur.

Industrial Leadership: Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology:

  • Biotechnology: For prosjekter innen bioteknologi som ikke retter seg mot mat og næring.

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter.

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner.

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi.

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Interreg Europa

Environment and Resource Efficiency: Programmet bidrar blant annet til kunnskaps- og erfaringsutveksling innen bærekraftig bruk av naturressurser.

Interreg Nordsjø

Sustainable North Sea Region: Utvikling av nye metoder for langsiktig bærekraftig håndtering av Nordsjøens økosystemer.

Interreg ØKS

Innovasjon: Hovedmålet er å øke mengden forskning i Øresund-Kattegat-Skagerak-området.

Interreg Østersjø

Blue Growth: Programmet søker å videreutvikle bærekraftige og ressurseffektive blå vekst-prosjekter, innen temaer som akvakultur og marin bioteknologi.

Havenergi

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

Societal Challenges: Secure, Clean and Efficient Energy: For prosjekter som bidrar til overgangen til et pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem.

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter.

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner.

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi.

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Interreg Europa

Low carbon economy: Programmet bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling innen lavkarbonprosjekter, som hvordan man kan tilrettelegge for økt andel fornybar energi.

Interreg Nordsjø

Eco-innovation: For prosjekter som stimulerer til utvikling og bruk av produkter, tjenester og prosesser som reduserer miljøbelastningen og akselererer overgangen til en grønnere økonomi i Nordsjøområdet.  

Interreg ØKS

Grønn økonomi: For prosjekter som er rettet mot nye teknikker og metoder for energi fra fornybare kilder.

Innovasjon: Hovedmålet er å øke mengden forskning i Øresund-Kattegat-Skagerak-området, eksempelvis innen energibaserte prosjekter.

Interreg Østersjø

Blue Growth: Programmet søker å videreutvikle bærekraftige og ressurseffektive blå vekst-prosjekter.

Renewable Energy: Programmet bidrar til arbeidet med å øke produksjonen og bruken av fornybar energi.

Havbunnsgruvedrift

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials: Blant fokusområdene finner man utvikling av utvinningsmetoder for råmaterialer.

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter.

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner.

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi.

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Interreg Europa

Research & Innovation: Bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling innenfor forskning og innovasjon gjennom klynger og samarbeidsprosjekter.

Interreg Nordsjø

Eco-innovation: For prosjekter som stimulerer til utvikling og bruk av produkter, tjenester og prosesser som reduserer miljøbelastningen og akselererer overgangen til en grønnere økonomi i Nordsjøområdet.  

Interreg ØKS

Innovasjon: Programmet har som hovedmål å øke mengden forskning i Øresund-Kattegat-Skagerak-området.

Interreg Østersjø

Blue Growth: Programmet søker å videreutvikle bærekraftige og ressurseffektive blå vekst-prosjekter.

Research and Innovation Infrastructures: Program for å øke markedspenetrasjonen til produkter og tjenester som stammer fra FoU-aktivitet.

Offshoreteknologier

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials: For prosjekter som kan bidra til en teknologisk overgang til en økonomi basert på et bærekraftig forhold mellom natur og mennesker. 

Societal Challenge: Smart, Green and Integrated Transport: For prosjekter som tar for seg ressurs-, miljø- og klimavennlige transportløsninger, herunder offshore og shipping.

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter.

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner.

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi.

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Interreg Europa

Environment and Resource Efficiency: Programmet bidrar blant annet til kunnskaps- og erfaringsutveksling innen bærekraftig bruk av naturressurser.

Research & Innovation: Bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling innenfor forskning og innovasjon gjennom klynger og samarbeidsprosjekter.

Interreg Nordsjø

Eco-innovation: For prosjekter som stimulerer til utvikling og bruk av produkter, tjenester og prosesser som reduserer miljøbelastningen og akselererer overgangen til en grønnere økonomi i Nordsjøområdet.  

Green Transport and Mobility: For prosjekter som søker å innovere transportindustrien, blant annet innenfor shipping og offshoretransport.

Interreg ØKS

Innovasjon: Programmet har som hovedmål å mengden forskning, spesielt på Øresund-Kattegat-Skageraks styrkeområder.  

Interreg Østersjø

Blue Growth: Programmet søker å videreutvikle bærekraftige og ressurseffektive blå vekst-prosjekter.

Research and Innovation Infrastructures: Program for å øke markedspenetrasjonen av produkter og tjenester som stammer fra FoU-aktivitet.