Nyeste Blå Vekst

[28.07.20] Horizon 2020-prosjektet demonstrerer bærekraften til flerbruksdrift i europeiske farvann.
[27.07.20] Ny forskning viser at LED-lys på fiskegarn reduserer sannsynligheten for at havskilpadder og delfiner blir fanget i fiskenett.
[17.07.20] Pacific Northwest National Laboratory har på vegne av OES-Environmental publisert 2020 rapporten om forskning rundt miljøeffekter av havenergi.
[16.07.20] MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[15.07.20] Horizon 2020s RAMSSES-prosjekt har mål om å oppnå en anerkjent og etablert rolle for avanserte, innovative materialer i den europeiske maritime industrien.
[14.07.20] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[13.07.20] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
[09.07.20] Europakommisjonens studie om regulatoriske forhold som påvirker utviklingen av offshore energipotensialet i Nordsjøen, med veikart for videre samarbeid.
[08.07.20] UK Marine Energy 2019 rapporten beskriver potensialet i Storbritannias tidevann og bølgekraft sektorer på lokalt og globalt nivå.
[06.07.20] NORWEP og BVG Associates (BVGA) presenterer mulighetene for utviklingen av det globale havvind markedet det neste tiåret, med fokus på 2020-2024.
[02.07.20] Horizon 2020 prosjektet COREWIND optimaliserer og forbedrer ytelsen til fortøynings- og forankringssystemer, og dynamiske kabler, for flytende havvindturbiner.