Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[Horisont 2020] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[Horisont 2020] Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker
[Horisont 2020] Forskere skal bevise innvirkningen av mikroplast på marine systemer og klima
[Horisont 2020] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.
[Horisont 2020] HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
[Horisont 2020] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
[Horisont 2020] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] MarGen II ser på hvordan økt marin kunnskap kan fremme bærekraftig forretningsutvikling.
[Interreg Sverige-Norge] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[Interreg] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.