Grønn Vekst

Illustrasjonsbilde

Grønn Vekst omfatter løsninger og teknologi som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.  Begrepet Cleantech brukes om alle produkter eller tjenester som bidrar til det grønne skiftet. Både EU og FN er aktører som støtter opp under teknologiutvikling for det grønne skiftet.

Følgende områder står sentralt:

Fornybar energi og energilagring

  • Innebærer områder som generering av fornybar energi, miljøvennlig bruk av fossilt brennstoff og energilagringsteknologi.

Sirkulærøkonomi

  • Utvikling av nye bruksområder og forbedret håndtering av avfall. Avfall fra én produksjonssyklus skal kunne anvendes i en annen produksjonssyklus, derav ordet sirkulærøkonomi.

Bærekraftig vannforvaltning

  • Effektivisering og bærekraftig anvendelse av vannressurser.

Bærekraftig mobilitet

  • Områder innenfor grønn transport, blant annet utvikling og anvendelse av alternative drivstoff, smart infrastruktur og nye løsninger innenfor kollektivmobilitet. 

Ressurs- og materialutnyttelse

  • Områder relatert til effektivisering av materialforbruk og utvikling av nye materialer.

Energieffektivitet

  • Energieffektivisering av industri, bygninger og produkter.

European Green Deal representerer EUs hovedstrategi for det grønne skiftet til et karbonnøytralt samfunn.