Finansiering Grønn Vekst

Illustrasjonsbilde

Denne siden inneholder informasjon om finansieringsmuligheter for grønn vekst i Horizon 2020 og Interreg. Siden er delt inn i seks temaer:

Fornybar energi og energilagring

Program

Relevant programprioritet

Horizon 2020

Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy: For prosjekter som bidrar til overgangen til et pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem

Societal Challenge: Smart, Green and Integrated Transport: Primært el-mobilitet

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Europa

Low carbon economy:  For prosjekter som bidrar til overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi

Interreg Nordsjø

Eco-innovation:  For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte områder i Nordsjøområdet

Interreg ØKS

Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området 

Interreg Østersjø

Efficient management of natural resources:  For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen

 

Sirkulærøkonomien

Program

Relevant programprioritet

Horizon 2020

Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials:

  • Waste: Resirkulering, gjenbruk og utvinning fra avfall

Societal Challenge: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

  • Bioeconomy: For prosjekter som bidrar til redusert avhengighet av naturressurser, nyvinning innen produksjon, promotering av bærekraftig produksjon av fornybare ressurser fra land og sjø, og konvertering av disse til mat og andre anvendbare områder.

Cross-Cutting Activity: Industry 2020 in the Circular Economy: For prosjekter som søker å demonstrere økonomisk og miljømessig gjennomførbarhet for sirkulærøkonomi

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Europa

Environment and Resource Efficiency: For prosjekter innen miljø- og ressurseffektivitet

Interreg Nordsjø

Eco-Innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte områder i Nordsjøområdet

Interreg ØKS

Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området

Interreg Østersjø

Efficient Management of Natural Resources: For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen

 

Bærekraftig vannforvaltning

Program

Relevant programprioritet

Horizon 2020

Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Societal Challenge: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Europa

Environment and Resource Efficiency: For prosjekter innen miljø- og ressurseffektivitet

Interreg Nordsjø

Eco-innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte temaer i Nordsjøområdet

Interreg Østersjø

Efficient Mangament of Natural Resources: For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen

 

Ressurs- og materialutnyttelse

Program

Relevant programprioritet

Horizon 2020

Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials: For prosjekter som søker å oppnå ressurseffektivitet og bærekraftig bruk av råmaterialer

Leadership in Enabling and Industrial Technologies

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Europa

Environment and Resource Efficiency: For prosjekter innen miljø- og ressurseffektivitet

Low Carbon Economy: For prosjekter som bidrar til overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi

Interreg Nordsjø

Eco-innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte temaer i Nordsjøområdet

Interreg ØKS

Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området

 

Energieffektivitet

Program

Relevant programprioritet

Horizon 2020

Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy: For prosjekter som bidrar til overgangen til et pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem

Leadership in Enabling and Industrial Technologies

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Europe

Low Carbon Economy: For prosjekter som bidrar til overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi

Interreg Nordsjø

Eco-innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte temaer i Nordsjøområdet

Interreg ØKS

Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området

Interreg Østersjø

Efficient Management of Natural Resources: For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen