Nyeste Cleantech

[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
[09.07.20] Horizon-2020 prosjekt, sammen med Equinor og Sintef, utvikler styringsverktøy som forbedrer utnyttelsen av vindkraft
[09.07.20] Europakommisjonens studie om regulatoriske forhold som påvirker utviklingen av offshore energipotensialet i Nordsjøen, med veikart for videre samarbeid.
[08.07.20] 2019 har vært et av de beste årene for solenergi i EU, med en økning på 104% i forhold til året før. Det forventes sterk vekst frem til 2023.
[03.07.20] Svenske byer utvikler moderne byplanlegging med fokus på bærekraftige og innovative delingsøkonomiløsninger.
[03.07.20] Studie av investeringsbehov i perioden 2021-2027 for å møte kravene til EUs avfallslovgivning
[03.07.20] Circular Glasgow skal inspirere virksomheter til å innovere og ta i bruk sirkulære strategier som ledd i å gjøre Glasgow klimanøytral innen 2040.
[01.07.20] Fullskala-simuleringer skal bidra til bedre forståelse av de fysiske mekanismene bak vindkraft, og styrke kunnskapsgrunnlaget for utforming av turbiner
[30.06.20] Retuna återbruksgalleria ser ut som et vanlig kjøpesenter, men selger kun brukte varer. Senteret er også samlokalisert med en gjenbruksstasjon.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[25.06.20] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[24.06.20] IEA anbefaler verdens land å bruke krisepakkene sine strategisk for å akselerere grønn vekst, for eksempel ved å investere i energieffektivisering av bygg og el-mobilitet.