Nyeste Cleantech

[02.07.21] En veileder for offentlige myndigheter i hvordan identifisere de mest egnede insentivene for omstilling.
[08.06.21] Granada (Spania) benytter sensorer og data for å optimalisere henteruter, og redusere kjøring i byen.
[02.06.21] Flandern har sirkulærøkonomi som en av de syv prioriteringene i sin langtidsstrategi for 2050, og flere prosjekter for å støtte omstillingen
[26.05.21] Strategier for positive energidistrikter i byer og urbane strøk gir grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig vei videre
[18.05.21] Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har lagt frem en rapport med veikart for hvordan energisektoren kan redusere det nåværende utslippet av 33,9 Gt Co2 til null.
[07.05.21] Programeiere og andre interessenter bidrar til å skape en plattform for effektiv utforming av programmer som bidrar til sirkulærøkonomi.
[03.05.21] Forbedrer miljø og ressurseffektivitet gjennom bruk av livssyklusmodeller i politikkutforming og -implementering.
[30.04.21] Bemerkelsesverdige endringer i 2020 – andelen fornybar energi høyere enn fra fossile brensler.
[28.04.21] Skal sikre at europeiske produsenter har pålitelig tilgang til disse materialene, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen, sparer ressurser og bidrar til en sirkulær økonomi.
[12.04.21] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[09.04.21] Integrering av havsenergiteknologier i energisystemer på øyer og kystområder kan skape synergier mellom den økonomiske sektoren og energisektoren.
[26.03.21] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.