Digitalsamfunnet

Illustrasjonsbilde

Digitalsamfunnet kjennetegnes av produksjon, bruk, manipulering og distribuering av informasjon gjennom digitale kanaler. Verden er på vei inn i et ukartlagt terreng, som er beskrevet som en ny fase av det menneskelige samfunnet.

Vi er til enhver tid i kontakt med digitale plattformer, og dette har forandret måten vi interagerer med hverandre på gjennom arbeid, sosial kontakt, og offentlige tjenester. Utviklingen har blitt beskrevet som en overgang fra en økonomi basert på fysiske goder, til en basert på utveksling av digitale goder og informasjon.  Vi er fortsatt i et tidlig stadium av det nye samfunnet, og i takt med at den tilgjengelige maskinkraften øker vil vi se stadig nye tjenester i årene som kommer.

Den Digitale Agenda er én av sju pilarer i Europakommisjonens Europa 2020-strategi, og dens hovedsatsing er å bedre utnyttelsen av og potensialet innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT), for å på denne måten tilrettelegge for innovasjon, økonomisk vekst og framgang. Agder har alle forutsetninger for å skulle ta del i verdiskapningen som ligger fremfor oss. Akademia og næringsliv sitter på verdifull kompetanse, og de eksisterende klyngesamarbeidene legger et godt utgangspunkt for å optimalisere anvendelsen av denne.