Finansiering Digitalsamfunnet

Illustrasjonsbilde

 

Denne siden inneholder finansieringsmuligheter for prosjekter tilknyttet digitalsamfunnet innen Horisont 2020 og Interreg.

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

Excellent Science: Research Infrastructures, including e-Infrastructures:

  • e-Infrastructures: For prosjekter som bidrar til globale forsknings- og utdanningsnettverk, infrastruktur for data- grid- og skyløsninger, et økosystem for supercomputerfasiliteter, infrastruktur for software og tjenester, og et åpent, globalt og sikkert system for vitenskapsinformasjon.

Industrial Leadership: Information and Communication Technologies:

  • Advanced Computing: For prosjekter som tar for seg nestegenerasjonsservere og datamaskiner basert på ultra-lavt energiforbruk, samt nye programmeringstilnærminger
  • Content Technologies and Information Management: For prosjekter som dreier seg om Big Data, oversettelse, rettigheter, sosiale medier, læringsverktøy og interaksjon mellom mennesker og data
  • Future Internet: For prosjekter som adresserer begrensninger og utfordringer med internett, støtter fremkomsten av mer effektiv maskinkraft og datahåndtering, og å fostre innovative løsninger av sosial og økonomisk verdi som vil dra fordel av fremtidens internett  

Societal Challenges: Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens: Blant målene i dette programmet finner man arbeid for å forbedre cyber-sikkerhet

Cross-Cutting Activities: Internet of Things: For prosjekter som tar for seg kombinasjonen av ulike teknologier som internett, komponenter og skylagring, og integrerer dette på innovative måter inn i samfunnsutfordringer.

Smarty Cyber-Physical Systems: For prosjekter som tar for seg systemintegrering fra komponenter til cyber-fysiske systemer

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Europa

SME Competitiveness: For utveksling av erfaring og nettverksbygging for små og mellomstore bedrifter.