Nøkkelinformasjon Digitalsamfunnet

Illustrasjonsbilde

I takt med det økte antallet muligheter som digitalsamfunnet fører med seg, dukker det opp utfordringer vi ikke tidligere har trengt å ta stilling til. Det er derfor utarbeidet policyer og strategier for hvordan man best kan tilrettelegge for verdiskapning, samtidig som man minimerer uønskede konsekvenser.

Det nettbaserte handelsmarkedet i Europa er i dag preget av barrierer man ikke finner i det fysiske markedet– en utfordring som EU-kommisjonen ønsker å løse gjennom innføring av et felles digitalt marked. Bakgrunnen for å arbeidet med disse tiltakene er et mål om å åpne opp for digitale muligheter for befolkning og forretningsforetak, for å styrke Europas posisjon som verdensledende innen fri digital økonomi.

Strategi

The Digital Single Market-strategien er EUs plan for å nå dette målet. Strategien er bygget på tre policy-grunnpilarer:

  1. Tilgang: Bedre tilgang for forbrukere og foretak til digitale goder og tjenester på tvers av Europa;
  2. Forretningsmiljø: Skape de rette forholdene, samt en rettferdig konkurransearena, for at digitale nettverk og innovative tjenester skal kunne vokse;
  3. Økonomi og samfunn: Maksimering av vekstpotensial for den digitale økonomien

Praksis

For å tilrettelegge for forskning og utvikling innen digitale plattformer, tilbys det ulike finansieringsmuligheter avhengig av typen prosjekt man tar for seg. Horizon 2020 og Interreg har begge flere programmer man kan søke tilskudd og støtte fra – en oversikt over disse finner du her.