Aktiv og sunn aldring

illustrasjonsbilde

Nøkkelinformasjon om aktiv og sunn aldring gir deg en oversikt over de viktigste ressurser som du trenger kjennskap til for å få et detaljert innblikk i den tematiske EU-satsingen på Aktiv og sunn aldring.

Bakgrunn

Innen EUs Digitale Agenda er Aktiv og sunn aldring et av de prioriterte områder. Action 111 Focus and develop and implement, as appropriate the Smart Cities, Active and Healthy Ageing, Green Cars, Energy Efficient Buildings PPP setter konteksten for satsingen på European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging (EIP-AHA).
Horisont 2020-programmet følger opp med prosjektstøtte til ambisiøse europeiske samarbeidsprosjekter som kan bidra til å svare på samfunnsutfordringer innen helse- og omsorgsfeltet. Flere generaldirektorater i Europakommisjonen bidrar til EIP-AHA og Horisont 2020- satsingene, herunder DG Connect, DG Santé og DG RTD.
 

EIP-AHA består av:

  1. Administrasjon: 
    • Styringsgruppe ledet av kommisjonen
  2. Deltakelse: 
    • EIP AHA Marketplace: informasjonsplattform der hvem som helst kan registere seg og delta,
    • arbeidsgrupper hvor deltakelse forutsetter opptak etter utlysning, og
    • reference sites, en “elitedivisjon” hvor deltakelse forutsetter opptak etter særskilt utlysning.

Strategi

EIP-AHAs Strategic Implemention Plan (SIP) viser partnerskapets hovedsatsinger for å imøtekomme aldring av samfunnet gjennom innovasjon, og the Operational Plan utdyper hvordan arbeidet skal gjennomføres. I 2012 publiserte Kommisjonen en meddelelse til støtte for SIP. I desember 2014 ble en Scaling up-strategy lansert. Denne fem-trinns-strategien støtter en mer systematisk oppskalering og utrulling av beste praksis fra ledende regioner.

Praksis

EIP AHA har en bredt sammensatt styringsgruppe som består av 30 personer ledet av Europakommisjonen. Gruppen har vedtatt the Strategic Implemention Plan, som også EUs øvrige institusjoner har sluttet seg til. Representanter for relevante organisasjoner og bedrifter som bidrar operativt og teknisk, deltok også i prosessen. Kommisjonen er fasilitator for arbeidsgruppene og konferanser.

EIP AHA har en markedsplass (the Market Place), en online informasjonsplattform for annonseringer, for eksempel fra leverandører, kompetansedeling og partnersøk. Arbeidet i arbeidsgruppene via det sosiale og profesjonelle nettverket Yammer, telefonkonferanser og møter, som oftest i Brussel.
Reference Sites er ”elitedivisjonen” i EIP AHA. De 32 regionene med denne statusen kvalifiserer som regioner med eksellente prosjekter innen flere av EIP AHAs hovedpilarer. De har blitt rangert med én til tre av fire mulige stjerner. Det er ikke kjent når neste utlysning for reference sites kommer.

Kommisjonen har med representanter fra Referece sites laget en Scaling Up-strategi som omfatter coaching ved reference sites av øvrige EIP AHA-regioner.