Kultur, turisme og kreative næringer

Illustrasjonsbilde

Kultur, turisme og kreative næringer tar for seg det kulturelle og kreative tilbudet som er tilgjengelig for lokale innbyggere og tilreisende turister. Europa utsettes for sterkere konkurranse om turister, og formidling av særegne kultur- og naturopplevelser blir stadig viktigere for å holde på kontinentets ledende posisjon.

UNESCO definerer kulturelle og kreative næringer som sektorer som har som hovedformål å produsere eller reprodusere, promotere, distribuere og/eller kommersialisere goder, tjenester og aktiviteter av kulturell, artistisk eller arvemessig natur. Turisme er et nært beslektet tema til disse sektorene, og andelen reisende på jakt etter naturbaserte og kulturelle opplevelser vokser stadig. EU oppfordrer til samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike sektorene, da dette vil kunne føre til verdiskapning gjennom gjensidig forsterkende effekter.

Agder har mange kultur- og naturopplevelser å tilby for tilreisende, fra båtturisme i skjærgården til storslåtte forestillinger i Kilden. Sørlandet er en populær turistdestinasjon i sommermånedene, når fylkene ligger i landstoppen på antall festivaler. Opplevelsesturer til områder med laksefiske og skiparker tiltrekker seg også turister fra både inn- og utland. Det kreves imidlertid investeringer for å unngå å bli utkonkurrert i årene som kommer. Undersøkelser viser at to av tre turister bruker digitale kanaler for å undersøke sitt neste reisemål. For at landsdelens tilbud innen kultur og kreative næringer skal tiltrekke seg sin andel av det økende antallet utenlandske turister, er det derfor stadig viktigere å ha digital tilstedeværelse – og at denne må være flerspråklig.