Finansiering Kultur, turisme og kreative næringer

Illustrasjonsbilde

Det er særlig tre EU-programmer som støtter forskning, innovasjon og utvikling innen kultur, turisme og kreative næringer, og det er Horisont 2020, Kreativt Europa og URBACT.

 

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

Societal Challenges: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies: Blant programmets prioritetsområder finner man utlysninger for prosjekter som tar for seg å:

  • bedre forståelsen for Europas kulturelle og sosiale mangfold
  • bidra til økonomisk gjenreising og inkluderende og bærekraftig vekst på lang sikt, gjennom å involvere innbyggere, akademia, sosiale partnere, myndigheter, bedrifter, kreativ sektor og sosialt entreprenørskap.

Kreativt Europa

For prosjekter innen kulturelle og audiovisuelle sektorer. Programmet gir også støtte til prosjekter med turismefokus.

URBACT

Culture & Heritage: Utvekslings- og læringsprogram, blant annet for prosjekter innenfor kultur og kulturarv.