Finansiering Transport og havn

Illustrasjonsbilde

Denne siden inneholder finansieringsmuligheter for prosjekter tilknyttet transport og havn innen Horisont 2020 og Interreg.

Program

Relevant programprioritet

Horizon 2020

Societal Challenges: Smart, Green and Integrated Transport: For prosjekter som bidrar til transportsystemer som er kostnadseffektive, klimavennlige og trygge for samfunnet og borgerne. 

Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy: For prosjekter som bidrar til overgangen til et pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem, herunder alternative drivstoffkilder.

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Østersjø-Kattegat-Skagerrak

Transport: For prosjekter som bedrer tilgjengeligheten til og gjennom regionen, minsker transporttiden for passasjer og gods med miljøvennlige løsninger og prosjekter som øker miljøvennlig transportarbeid.

Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området, for eksempel utvikling av infrastruktur for ladning av el-kjøretøy

Interreg North Sea Region

Green transport and mobility: For prosjekter som bidrar til reduksjon av utslipp, bedret luftkvalitet, økt bruk av grønn teknologi, utbedring av shippingindutrien og som bidrar til mindre transport på veiene.

Interreg Baltic Sea Region

Transport: For prosjekter som spesialiserer seg på bærekraftig transport.