Finansiering Skole og utdanning

Illustrasjonsbilde

Denne siden inneholder finansieringsmuligheter innen skole og utdanning fra Erasmus + og EØS-midlene. 

Program

Relevant programprioritet

Erasmus +

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktører kan delta i prosjekter på alle disse feltene i programperioden som løper fra 2014 til 2020

EØS-midlene

For norske institusjoner som starter utdanningssamarbeid med andre europeiske institusjoner innen høyere utdanning og forskning gjennom stipendprogrammene i EØS-midlene

Aktiviteter som inngår i stipendprogrammene er:

  • Individuell mobilitet for studenter og ansatte innen høyere utdanning
  • Institusjonelle samarbeid og prosjekter som styrker institusjonene
  • Mobilitet for forskere og studenter
  • Forskningsprosjekter med muligheter for master og ph.d.-kandidater