Skole og barnehage

Illustrasjonsbilde

Tidlig utdanning og omsorg kan legge grunnlag for senere suksess i livet i form av utdanning, velferd, sysselsetting og sosial integrasjon, spesielt for barn fra vanskeligstilt bakgrunn. 

Europas fremtid vil være basert på smart, bærekraftig og inkluderende vekst. God kvalitet og effektivitet i utdanning er sentralt for alle tre dimensjoner. I denne sammenhengen utgjør grunnskole og barnehage et viktig grunnlag for vellykket livslang læring, sosial integrasjon, personlig utvikling og senere arbeidsevne. Hvis et solid grunnlag legges i de tidlige årene, er det mer sannsynlig at barn vil lære mer effektivt og at de fortsetter livslang læring, det minsker også risikoen for frafall, samt at det reduserer kostnader for samfunnet i form av tapt talent og offentlige utgifter.

Praksis

Utdannings- og omsorgstilbud for små barn varierer i ulike land, og EUs medlemsland samarbeider for å utvikle høy kvalitet og tilgjengelige tilbud i alle medlemsstatene. 
Europakommisjonen støtter nasjonale tiltak på to sentrale områder: politikkutforming og Erasmus+. Kommisjonen jobber systematisk sammen med nasjonale politikere for å bistå i utvikling av systemer og rammer. Informasjon, analyser og god praksis deles mellom medlemmer i arbeidsgrupper.
Gjennom Erasmus+-programmet investeres det millioner av euro hvert år i å promotere blant annet utveksling, utvikling, opplæring og praktikantopphold for å styrke nivået i europeiske skoler og barnehager. 
Utdanningsministre fra EUs medlemsland har formulert følgende prioriteter for skole og barnehage:

  • Alle elever skal få tilgang på kunnskapen de trenger, det inkluderer lese- og skriveferdigheter
  • Undervisning skal være av høy kvalitet
  • Barnehager og førskoler må gjøres mer tilgjengelig, det samme må tilbud for elever med spesielle behov
  • Ansatte skal ha god oppfølging når det kommer til ansettelse, utdanning og etterutdanning

Strategi

Flaggskip-initiativet Early Childhood Education and Care (ECEC) er et satsingsområde nedfelt i den overordnede Europe 2020-strategien. I ECEC blir barnehager og grunnskoler ansett for å være startstreken i å gi ungdom mulighet til å utvikle sine talenter og ferdigheter, og bryte negative og arvelige sirkler.