Akvakultur

Havbruk

AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.
DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet.
EUs fiskeforedlingsindustri har hatt en stabil vekst de siste årene, men antall sysselsatte har gått noe ned.
Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
MarGen II ser på hvordan økt marin kunnskap kan fremme bærekraftig forretningsutvikling.
Havpanelet estimerer at verden kan høste seks ganger mer mat fra havet enn i dag dersom vi forvalter ressursene på en god måte.
SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.