Vannteknologi

Vannteknologi for effektiv utnyttelse til privat og kommersiell bruk

Digitale verktøy og hydrologisk modellering skal sikre robust vannforvaltning.
Turbinen skal tåle at kraftproduksjonen stopper og starter 30 ganger på én dag, slik at vannkraften raskt kan tilpasse seg markedsbehovene og værforholdene som styrer vind-og solkraft.
Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa

Fundació CTM (CTM) er et spansk høyteknologisk senter som hjelper kunder å forbedre konkurranseevnen gjennom teknologisk utvikling. Selskapet tilby spesialiserte tjenester og gjennomføre FoU- og innovasjonsprosjekter, særlig innen miljøteknologi og energi. CMT har spesialisert seg på resirkulert vann, avfallshåndtering og produktgjenvinning.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.

Facsa er et selskap som spesialiserer seg på håndtering av vannsykluser. Selskapet ble etablert i 1873 i Castellón i Spania. 

Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.