Om Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, som skal bringe EU-finansiering, nettverk og kompetanse til Agder.

Sørlandets Europakontors kjerneaktiviteter vil være strukturert rundt tre tjenesteområder, som skal tilby praktiske og anvendbare tjenester til målgruppene på Agder:

  • Informasjon og kompetanse om europeiske forhold og markeder
  • Kompetansemegling for å styrke europeiske allianser for offentlig sektor og næringsliv på Agder
  • Prosjekt - fra rådgivning til full prosjektutvikling

Kontorets grunntjenester tilbys gratis.

Agder Fylkeskommune, Kristiansand Kommune og Arendal kommune er eiere av Sørlandets Europakontor.