Har kartlagt teknologisentre med ekspertise innen avansert teknologi i EU

Technology Center Mapping

Technopolis Group har, sammen med andre partnere, laget en katalog, Technology Center Mapping, på vegne av Europakommisjonen. Denne gir en oversikt over teknologisentre med ekspertise innen avansert teknologi i EU, med særlig fokus på industri og SMBer. Kartleggingen inneholder mer enn 300 teknologisentre innenfor ulike industrier, og informasjon om deres type ekspertise og tjenester, den nøyaktige plasseringen og kontaktinformasjonen for hvert registrerte teknologisenter.

EUs industripolitikk tar sikte på en konkurransedyktig europeisk industri. For å kunne støtte gjennomføringen av politikk og initiativer på riktig måte, krever Europa en systematisk overvåking av teknologiske trender, samt pålitelige, oppdaterte data om avansert teknologi.

Kan registrere teknologisentre som tilbyr tjenester for SMBer

Teknologisentre som arbeider med avansert teknologi og med erfaring i å tilby tjenester til SMB, oppfordres til å registrere seg selv og være en del av Technology Center Mapping ved å velge det relevante banneret på hjemmesiden til ATI-prosjektet. Per nå (januar 2021) er ikke registrering tilgjengelig for norske aktører, men det kan komme endringer om Norge beslutter å delta i COSME-programmet.

Datadashboard med viktig statistikk for avansert teknologi

På Kommisjonens AIT-side (Advances Technologies for Industry) finner man også Data Dashboard som gir statistikk og data om nivået på teknologiproduksjon og -opptak, deres innvirkning på tvers av sektorer og land. Dette støtter også beslutningstakere og bedrifter i deres beslutningstaking. Datadashboardet hjelper aktører med å svare på spørsmål som: Hva er modenhetsnivåer og adopsjonsrater for avanserte teknologier? Hva er trendene i viktige aktiveringsfaktorer som ferdigheter, investering eller entreprenørskap? Hvordan presterer viktige konkurrerende økonomier sammenlignet med EU?

I tillegg finner man rapporter, briefinger, Technology Watch og mer på Kommisjonens AIT-side. Advanced Technology Watch er adressert til beslutningstakere, bedrifter (SMB) og forretningsformidlere. Det gjør det mulig for dem å bedre bedømme teknologienes modenhet, potensielle markedsapplikasjoner og den tekniske tilpasningen som kreves for å bringe avansert teknologi til markedet.

Artikkel fokus
Marked