Innovativ metallgjenvinning for bærekraftig teknologi

SOLCRIMET

Det EU-finansierte forskningsprosjektet utvikler mer bærekraftige måter å gjenvinne verdifulle metaller fra teknologisk avfall. Denne typen urban gruvedrift kan bidra til å redusere forurensingen og sikre tilførselen av kritiske metaller.  

Elektrifisering, fornybar energi og digitale kommunikasjonsenheter er brikker på veien mot et klimanøytralt Europa. Sjeldne jordarter og kritiske metaller er essensielle for disse teknologiene. Eksempelvis neodym for elektriske kjøretøyer eller kobolt og litium for batterier til bærbare datamaskiner og mobiltelefoner.

Urban gruvedrift på en mer miljøvennlig måte

SOLCRIMET-prosjektet bidrar til å sikre at europeiske produsenter har pålitelig tilgang til disse materialene, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen, sparer ressurser og bidrar til en sirkulær økonomi.

Prosjektet utvikler en ny resirkuleringsmetode som de kaller solvometallurgy. Prosessen utvinner kritiske metaller som sjeldne jordarter, indium og kobolt fra kasserte teknologienheter, og avfall fra teknologifabrikker, ved å bruke løsemidler med lav forurensning med elektrisk ladning. Teknikken er skreddersydd til forskjellige materialer.

Kan være vanskelig å resirkulere kritiske metaller

Tradisjonell metallekstraksjon bruker varme eller syrer oppløst i vann, men dette fungerer ikke alltid. I mange tilfeller er det vanskelig å resirkulere og gjenbruke kritiske metaller.  Metallene kan være i meget tynne belegg, blandet med andre grunnstoffer, oksydert eller nedbrutt på annen måte. SOLCRIMET har derfor sett etter en prosess som er i stand til å uthente metaller med høy renhet fra problemavfall – kostnadseffektivt, og med respekt for miljøet.

Resultatet er en prosess som bruker mindre vann, energi og syre enn eksisterende utvinningsmetoder, noe som også gjør den mer effektiv. Den bruker også bare «grønne» løsemidler - biologisk nedbrytbare løsemidler basert på fornybare materialer. Flere av prosjektets rapporter og resultater er publisert i tidsskriftet Green Chemistry, som setter høye standarder når det gjelder hva som kan betraktes som miljøvennlig.

Ikke ferdig utviklet

SOLCRIMET fortsetter søket etter nye kjemiske systemer som kan gjenvinne kritiske metaller fra avfall. Forskerne tester nye løsninger for å finne de mest lovende systemene for en rekke materialer. Solvometallurgy er et fremvoksende domene med rom for fremtidig forskning på hvordan man kan resirkulere løsemidlene for å lukke kretsløpet og sikre en fullstendig sirkulær prosess.

Artikkel fokus
Innovasjon