Printer antibakterielle fliser til helsesektoren

Team LIFE + DIGITALIFE

Prosjektet LIFE + DIGITALIFE lager miljøvennlige keramiske fliser, bidrar med å skape arbeidsplasser og støtter EUs nylig vedtatte handlingsplan for sirkulær økonomi samtidig.

De fleste keramiske fliser er belagt med titandioksid (TiO2) - et stoff som bidrar til å eliminere bakterier og til og med fjerner lukt fra luften. Disse flisene er viktige for sykehus der hygiene og sanitær er av største betydning.

Å produsere slike fliser krever imidlertid store mengder vann og energi. For å redusere bruken av vann og energi har LIFE + DIGITALIFE sett på digital printingteknologi. I løpet av fire år utviklet teamet spesielle vannbaserte blekk for printing av keramiske fliser, og de har bygget et pilotanlegg i industriell skala for å teste den digitale printe-prosessen.  De har også målt den resulterende miljøpåvirkningen.

Mindre avfall, bedre helse

Denne tilnærmingen har redusert titandioksid-forbruket betydelig, og samtidig redusert mengden avfall. I tillegg har pilotanlegget, som ligger nærme Bologna i Italia, nesten halvert energiforbruket og redusert vannforbruket nesten 100%. LIFE + DIGITALIFEs prestasjoner er i tråd med EUs nyeste handlingsplan for sirkulær økonomi, som er en del av European Green Deal.

Med slike gode resultater besluttet prosjektets hovedpartner å investere 7 millioner euro i et fullskala industrianlegg for å produsere de keramiske flisene, Active og Active 2.0, til et større marked. Dette har også skapt flere arbeidsplasser. Flisene er viktige for både sykehus og omsorgsboliger for eldre ettersom de har antibakterielle egenskaper – og særlig i en tid med COVID-19 og de ekstra strenge kravene for hygiene.

Stabil arbeidsstyrke

De ansatte på fabrikken arbeider på spreng for å produsere keramiske fliser til flere sykehus i hele landet. Dette arbeidet går et stykke mot å hjelpe Italia å komme seg etter COVID-19-krisen. Den støtter også EUs økonomiske gjenopprettingsplan, som har klimatiltak og helsetjenester blant sine prioriteringer.

Artikkel fokus
Marked