Rapport: Bærekraftige produkter i en sirkulær økonomi

EU-kommisjonen

Kommisjonens dokument om bærekraftige produkter ser på hvordan EUs eksisterende produktpolitikk kan bidra til en overgang til sirkulær økonomi, samt hva som må forbedres.

Ulike produkter blir regulert på ulike måter og med ulike formål, men er i liten grad tilpasset overgangen til en lavkarbon sirkulær økonomi. Kommisjonen har derfor laget et veikart som skal sikre en produktpolitikk som bidrar til en sirkulær økonomi. Det fokuserer på produkter som blir sett på som særlig betydningsfulle:

  • Emballasje
  • Mat
  • Elektronikk
  • Transport og mobilitet
  • Møbler
  • Tekstiler
  • Bygg- og anleggsprodukter
  • Kjemikaler

Det er allerede mange gode tiltak og regelverk på plass for disse produktene, men det er rom for forbedring i alle gruppene. For eksempel blir bare 35 % av elektriske og elektroniske produkter gjenvunnet.

Rapporten trekker også frem viktigheten av forbrukerrettigheter og miljømerking, som gjør det enklere for forbrukere å ta miljøvennlige valg. I tillegg kan digitalisering, innovasjon og produktsporbarhet bidra til bærekraftige produkter.

Les rapporten i sin helhet her

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning