Rapport: Digitalisering i offentlig sektor

eGovernment Benchmark

EUs eGovernment Benchmark sammenligner digitalisering i offentlig sektor iEU27, Norge, Island, Sveits, Montenegro, Serbia og Tyrkia. Rapporten fokuserer på brukervennlighet, åpenhet og mobilitet.

I kjølvannet av covid-19 har behovet for velfungerende digitale tjenester blitt enda tydeligere. e-Government Benchmark 2020 gir innblikk i hvor tilgjengelige offentlige tjenester er, og viser hvilke områder landene gjør det bra på og hvor det er forbedringspotensialer. E-forvaltningspraksisen i Europa beveger seg i riktig retning, og de digitale innbyggertjenestene har blitt bedre i samtlige land de siste to årene. Hele 78% av alle offentlige tjenester gjøres nå digitalt.

Landene blir målt etter tre kriterier:

  • Åpenhet (innsyn i hvordan tjenestene leveres og databehandling)
  • Mobilvennlig tilpassing av offentlige tjenester 
  • Mobilitet (hvorvidt tjenestene kan bruks på tvers av landegrenser)

Målingene tar utgangspunkt i ulike livshendelser hvor innbyggere benytter seg av tjenester fra det offentlige, som jobbsøking, studier, flytting og starte opp en bedrift. Åpenheten har økt fra 59% til 66%, mens mobilvennlighet har økt fra 59% til 66%. Det betyr at 3/4 av tjenestene er tilpasset mobile enheter. Kun 9% av private brukere kan bruke sin nasjonale e-ID på digitale tjenester utenfor hjemlandet, mens andelen er 36% for bedrifter.

Landene som scorer best på e-forvaltning er Malta (97%), Estland (92%), Østerrike (87%) og Latvia (87%). Like bak ligger Danmark (84%), Litauen (83%) og Finland (83%), mens Luxembourg, Ungarn og Slovenia har gjort de største fremskrittene de siste to årene. Norge gjør det også bra på alle kriteriene, og scorer særlig godt på brukervennlighet. Rapporten gir Norge full pott for tilgjengelighet for digitale løsninger knyttet til å starte opp en ny bedrift, mens det er et stort forbedringspotensiale når det kommer til mobilitet for privatpersoner.

Rapporten peker også at cybersikkerhet fremdeles er en stor utfordring. Kun 20% av offentlige nettsteder oppfyller grunnleggende sikkerhetskriterier.

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning