Rapport: EUs handlingsplan for digital utdanning

Digital Education Action Plan

EUs nye handlingsplan for digital utdanning (2021-2027) skal fremme en inkluderende digital utdanning av høy kvalitet for å sikre at Europa er beredt på den digitale omstillingen.

Behovet for digital kompetanseheving har blitt ytterligere forsterket av koronapandemien. Mange av EUs medlemsland henger likevel langt etter i bruken av digitale verktøy i utdanning, og det er store forskjeller mellom landene når det kommer til tilgang på digital infrastruktur og digital kompetanse. Samtlige av EUs medlemsland mangler digital ekspertise innen en rekke områder, deriblant cybersikkerhet, maskinlæring og programutvikling. Ifølge en undersøkelse fra den Europeiske investeringsbanken (EIB), rapporterte 58% av bedriftene at de sliter med å rekruttere ansatte med riktig digital kompetanse, og 78% svarte at mangel på nødvendige digitale ferdigheter er den største barrieren for nye investeringer.

Kommisjonen har derfor lansert en ny handlingsplan for digital utdanning for å møte disse utfordringene. Handlingsplanen har to langsiktige strategiske prioriteringer:

  • Fremme utviklingen av et velfungerende økosystem for digital utdanning
  • Styrke digitale ferdigheter for å møte den digitale omstillingen

Blant tiltakene som foreslås er:

  • Utvikle felles retningslinjer for lærere og pedagogisk personell for å fremme digital kompetanse og bekjempe desinformasjon
  • Oppdatere det europeiske rammeverket for digitale ferdigheter, med fokus på kunstig intelligens
  • Opprette et europeisk senter for digital utdanning for å fremme tverrsektorielt samarbeid
  • Investere i digital opplæring av lærere og dele god praksis  
  • Styrke dialogen mellom offentlige og private interessenter
  • Oppfordre flere kvinner til å studere STEM-fag, og gjøre det mer attraktivt for kvinner å søke jobb i IKT-sektoren

For mer informasjon, les handlingsplanen i sin helhet her.

Bilde © EC Audiovisual Sercive

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning