Nøkkelinformasjon Interreg Østersjø

Illustrasjonsbilde

Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 støtter integrert territoriell utvikling og samarbeid for en mer innovativ, bedre tilgjengelig og mer bærekraftig Østersjøregion. Programmet legger til rette for at partnere fra landene rundt Østersjøen kan arbeide sammen i tverrnasjonale prosjekter for å nå felles nøkkelutfordringer og muligheter. 

Den europeiske territoriale kooperasjon, Interreg, er et mål i den europeiske samholdspolitikk og gir et rammeverk for gjennomføring av felles tiltak og politiske utvekslinger mellom nasjonale, regionale og lokale aktører fra forskjellige medlemsland. Det overordnede mål for denne formen for samarbeid er å fremme en harmonisk økonomisk, sosial og territoriell utvikling av unionen som helhet. 

Etter mer enn to år med intenst arbeid ble programmet for 2014-2020 godkjent av programkomiteen, som består av åtte EU-medlemsland, samt naboene Norge, Hviterussland og Russland. Programmet for 2014-2020 skal styrke integrert territoriell utvikling og samarbeid, dette for å skape en mer innovativ, bedre tilgjengelig og bærekraftig Østersjøregion. 

Organisering 

Arbeidet i Østersjøprogrammet er organisert gjennom ansvarsfordeling mellom overvåkningskomiteen, en forvaltningsmyndighet (Investmentbank Schleswig-Holstein) og et felles sekretariat, som sitter i Rostock, Tyskland, og Riga, Latvia. Østersjøprogrammet har fire satsingsområder: 

Innovasjon: I dette satsingsområde fremmes det innovasjon innen tre spesifikke felter: 

 • Forsknings og innovasjonsinfrastrukturer 
 • Smart spesialisering 
 • Ikke-teknisk innovasjon 

Naturressurser: Dette satsingsområdet vektlegger bærekraftig forvaltning og bruk av ressurser på fire spesifikke områder:

 • Rent vann 
 • Fornybar energi 
 • Energieffektivitet 
 • Blå Vekst 

Transport: Dette satsingsområdet fokuserer på fem spesifikke temaer: 

 • Interoperabilitet 
 • Tilgjengelighet 
 • Maritim sikkerhet 
 • Shipping 
 • Urban mobilitet

EUSBSR-støtte