Prosjekter

[Interreg] Nuve tester autonome og miljøvennlige anleggsmaskiner gjennom en digital plattform.
[Erasmus+] Erasmus+-prosjektet skal øke gründerkompetansen blant ungdommer, samt inspirere til grenseskridende samarbeid.
[Horisont 2020] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[Horisont 2020] En ny generasjon koboltfrie batterier skal styrke EUs konkurranseevne innen avanserte batterimaterialer, samt gjøre Europa mindre avhengig av råvareimport.
[Cohesion Fund (CF)] Anlegget kan behandle blandet kommunalt avfall, blant annet biologisk avfall for å lage drivstoff, treverk, kompost og andre materialer, samt for å genere energi.
[Horisont 2020] Prosjektet har offentliggjort rapporter og databaser med nyttig informasjon for offentlige myndigheter, avfallsselskaper og konsulenter innen kommunal avfallshåndtering.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet utvikler en ny energirenoveringsprosess for eksisterende bygg.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet tilbyr en forskningsdatasky for havforskning og den blå økonomien innen rammen av den europeiske vitenskapsskyen.
LIFE-prosjektet følger utviklingen av nasjonale energi- og klimaplaner i Europa.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjekt for å demonstrere og validere et innovativt PTO delsystem for tidevannsturbiner.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Det ERDF finansierte EnviSuM-prosjektet studerer teknisk effektivitet og samfunnsøkonomiske effekter av miljøvennlige fraktløsninger.
LIFE EconomisE-prosjektet vil redusere klimautslippene og fungere som en katalysator for utslippsfrie bygg og anlegg.
Filtrer prosjekt på tema