CATALYST – Gjør datasentre mer energifleksible

Prosjektakronym
CATALYST


Datasentre har et svært høyt energiforbruk som stadig øker. Ved å integrere fornybare energikilder og forbedre energieffektiviteten kan datasentrenes karbonavtrykk reduseres betraktelig. Prosjektet CATALYST vil gjøre datasentre energifleksible ved blant annet å integrere løsninger for ulike fornybare energikilder.

Som følge av økende digitalisering har den globale datasenterindustrien vokst kraftig de siste årene, og enorme mengder data lagres og prosesseres i flere og nye datasentre. Datasentre er storforbrukere av strøm, hvilket bidrar til økte klimagassutslipp.

CATALYST gjør eksisterende og nye datasentre mer energieffektive. Prosjektet leverer et system for fleksibel veksling av energikilder, med integrerte fornybare energikilder. Energi fra varmen som datasentrene produserer skal utnyttes ved bruk av varmepumper. Datasentrene kan spare mye på å benytte varmen i sentrene mer effektivt. Prosjektet skal også bidra til trygg og sikker energitilførsel. tilgang av energitilførsel.

CATALYST har standardisert grønn drift av datasentre ved å dra nytte av teknologien fra FP7 Geyser og DOLPHIN-prosjektene. CATALYST skal levere en tilpasningsdyktig teknologi- og forretningsramme som tar sikte på å:
1. Bruke tilgjengelige datasentres ressurser som ikke er IT-relaterte (fornybare energisystemer (RES), kjølesystemer, og varmepumper) for å levere fleksible løsninger for veksling av energi.
2. Koble sammen datasentrenes infrastruktur når det gjelder energibruk tilknyttet IT ved å kombinere High Performance Computing som krever varme, med sporbar IKT-trafikk mellom datasentre i samme klynger. Dette for å tilfredsstille IT-etterspørselen med tidsvarierende fornybare energisystemer.

3. Tilby marketplace-as-a-service-verktøy som støtter opp om ESCO2.0-forretningsmodellene. Integreringen av CATALYST prøves ut på ulike typer datasentre, fra store og sentraliserte, til små mikrosentre.


Prosjektets fulle navn er Converting DCs in Energy Flexibility Ecosystems

 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 982 805
EU-tilskudd
€2299104