Circ€uit – Opplæringsnettverk innen sirkulærøkonomi

Prosjektakronym
CircEuit

Overgangen til et mer ressurseffektivt samfunn er et kjernemål for alle land i Europa og resten av verden. Sirkulærøkonomien skal bidra til å øke konkurransekraften, skape arbeidsplasser og generere bærekraftig vekst, og omfatter en integrert tilnærming til en ressurseffektiv fremtid, som krever samarbeid mellom alle interessenter i verdikjeden.

Målet med Circ€uit-prosjektet er å lære opp 15 unge forskere innen sirkulær økonomi, og på den måten danne en gruppe av fremtidige ledere innen forskning, politikk og næringsliv gjennom et innovativt opplæringsprogram fokusert på en tverrfaglig tilnærming til sirkulærøkonomi.

Sirkulære forretningsmodeller, basert på leasing eller funksjonalitet i stedet for produkter, ofte kalt Product Services Systems, blir sett på som en måte hvordan virksomheten kan skape bærekraftige jobber og vekst. Fem hovedområder for forskning er relevante for å forstå hvordan man lager slike forretningsmodeller:

  1. Virksomheter og forretningsmodeller: hvordan stimulere sirkulær avkastning?
  2. Forsyningskjeder: hvordan organisere forsynings- og leveringskjeder for sirkularitet?
  3. Brukere: hvordan motivere og stimulere til sirkulært forbruk?
  4. Design: hvordan lage sirkulære verdiløfter?
  5. Systemer: Hvordan sikre økonomiske og miljømessige fordeler som kan støtte en omstilling til sirkularitet?
Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 995 643
EU-tilskudd
€3995643
Kontakt prosjekt

MR. JASPER WILLIAMS

Epost: w.j.williams@cml.leidenuniv.nl

Filtrer prosjekt på tema