DECIDE - grønne energitiltak i lokalsamfunn

Prosjektakronym
DECIDE

Horizon 2020-prosjektet DECIDE fokuserer på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn. Prosjektet bygger på kunnskapen og arbeidet innen EU Bridge-initiativet, ETIP SNET med flere.

Hvis Europa ønsker å oppnå energiovergangen og til slutt klimanøytralitet, må endring skje lokalt og på en mer inkluderende måte. Å styrke innbyggeres og lokalsamfunns deltakelse er påkrevd dersom European Green Deal skal lykkes. DECIDE utvikler en metodikk for utvikling av lokale og regionale energisamfunn, som skal piloteres i Hellas, Belgia, Nederland, Østerrike, Estland, Tyskland og Frankrike.

Begrepet energisamfunn refererer til kollektive handlinger, og tilbyr nye måter for innbyggerne å delta i energisystemet og å ta eierskap. De kan gi direkte fordeler for forbrukere og samfunnet, og lette opptaket og bruken av rene energiløsninger, mens de skaper lokale arbeidsplasser og støtter lokale små og mellomstore bedrifter og økonomisk vekst. De har som mål å realisere en rettferdig og mer inkluderende energiovergang og effektivt bekjempe klimaendringer. I denne sammenhengen vil tilpasset gjennomføring i nasjonal lovgivning være avgjørende for en vellykket utvikling av energisamfunn.

Prosjektet skal jobbe med å identifisere hva slags kommunikasjon og interaksjon som trengs for å motivere forskjellige individer og grupper i energisamfunnet til å delta i energi-omstillingen til et grønt, klimanøytralt samfunn. Ulike metoder testes og evalueres med ulike brukergrupper, inkludert teknikker for læring mellom generasjonene.

Les mer her, med ytterligere informasjon her

Les om BRIDGE prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Totalbudsjett
€2 263 537
EU-tilskudd
€2263537
Kontakt prosjekt