EU_SHAFE – muliggjør smarte, sunne, aldersvennlige miljøer i Europa

Prosjektakronym
EU_SHAFE

EU_SHAFE-prosjektet har som mål å forbedre politikk og praksis i syv europeiske regioner ved å utvikle en omfattende tilnærming til smarte, sunne aldersvennlige miljøer (SHAFE). Tilpasning av politikkinstrumenter, samskaping og deling av god praksis er nøkkelfaktorer for å skape bedre livskvalitet, mer inkluderende og bærekraftige helse- og omsorgssystemer og innbyggernes tilgang til tjenestene.

Det tverrfaglige og tverrsektorielle konsortiet bygger et europeisk fellesskap for å utveksle erfaringer og praksis for å forbedre politiske instrumenter på forskjellige nivåer. Økosystemet inkluderer offentlige myndigheter, europeiske nettverk og brukersammenslutninger, akademia og små og mellomstore bedrifter. Praktiske erfaringer og ferdigheter knyttes til forskning og designkunnskap fra akademia, og små og mellomstore bedrifter engasjeres for fremvekst av innovative samfunnsbaserte tjenester for "aldring hjemme" rundt om i Europa.

EU_SHAFE investeringer i politikkutforming og tilpasning av regionale instrumenter spres gjennom opprettelsen av et stort nettverk av interessenter fra lokalt til europeisk nivå, som skal samarbeide i økosystemer mot en felles modell - en Hvitbok om SHAFE-prosjektet.

Prosjektet vil ytterligere utforme konkrete og skalerbare intervensjoner innen sosial innovasjon for SHAFE, som kan implementeres som realistiske innovative modeller for fremtiden.

Les mer her

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€1 700 860
Kontakt prosjekt

https://www.interregeurope.eu/eushafe/contacts/