FISK – Utvikler fiskefôr basert på biomasse fra skogen

Prosjektakronym
FISK


FISK skal utvikle mer bærekraftige verdikjeder for fiskefôrproduksjon. Målet er å lage fôringsingredienser fra trebiomasse, som kan bli et miljømessig erstatningsprodukt for fiskemel- og olje.

Fiskemel- og olje er en begrenset ressurs. Oppdrettsnæringen kan stå overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som fettkilde i fôr, og dette kan begrense næringens videre utvikling. Det er derfor en økende etterspørsel etter alternativer råvarer, og sidestrømmer i treforedlingsindustrien og rester fra sagbruksindustru kan egne seg godt som råstoff for produksjon av encelleprotein i fôrindustrien. FISK ønsker derfor å utnytte skogressursene på en bedre måte og utvikle nye produkter. Skogbasert råstoff brytes ned til fermenterbart sukker som så skal omsettes videre til protein ved fermentering.

Prosjektet bygger videre på interreg-prosjektet Bioraff, hvis mål var å utvikle nye grønne produkter og prosesser basert på skogressurser. FISK skal videreføre testingen av restmaterialer fra skogbruken (grener og topper) og surlut som råvare til fiskeforedling. 

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€938 441
Kontakt prosjekt

Mihaela Tanase (RISE PFI AS):

mihaela.tanase@rise-pfi.no