FUSILLI – Utvikler bærekraftig matplan for byer

Prosjektakronym
FUSILLI

FUSILLI skal utvikle en urban matplan som skal bidra til en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.

FUSILLI ønsker å løse utfordringene som er knyttet til dagens målsystemer gjennom samarbeid og erfaringsutveksling. Prosjektet skal utforsker nye måter å produsere og distribuere mat på i byer, og skal resultere i en bærerkaftig matplan. Prosjektet inkluderer små, mellomstore og små byer fra hele Europa.

Hver by vil utvikle en såkalt living lab, et åpent innovasjonsøkosystem der konkrete tiltak vil bli utformet og iverksatt i tett samarbeid med byens aktører. Målet er å identifisere effektive metoder for innovativ byutvikling som også andre byer kan dra nytte av, og alle aktivitetene i prosjektet skal forankres i de fire målsettingene i EUs FOOD 2030:

  • Ernæring for bærekraftige og sunne dietter
  • Klimasmarte og miljømessige bærekraftige matsystemer
  • Sirkularitet og ressurseffektive matsystemer
  • Innovasjon og styrking av lokalsamfunn

I tillegg skal prosjektet bidra til tettere bånd mellom byens innbyggere og lokale matprodusenter.

Prosjektets full navn er FUSILLI - Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation.

Bilde © Pixabay

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€12 796 056
EU-tilskudd
€12160305
Kontakt prosjekt

Kontaktskjema: https://www.cartif.es/en/communication/contact/

Filtrer prosjekt på tema