Green Flyway - Elektrifisering av luftfarten

Prosjektakronym
Green Flyway


Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy (el-fly, droner o.l.) i luftrommet mellom Røros og Östersund. Prosjektet skal også utforske standardløsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll, samt annen potensiell teknologi knyttet til luftfart. 

EU og Norge har som mål å kutte klimagassutslippene med minst 50% og 40% innen 2030. Transport, deriblant luftfart, står for store deler av utslippene, og man må øke elektrifiseringen av hele transportsektoren for å nå utslippsmålene. Avinor ønsker at alle innenriksfly skal være elektriske innen 2040, men elektrifisering av flytransport krever testområder. 

Med Green Flyway vil man få en testarena som oppfyller alle krav og ønsker, og prosjektpartnerne tror den vil kunne få stor betydning for elektrifiseringen av fly både i regionen og verden ellers. Området mellom Røros og Östersund er godt egnet grunnet mye ledig luftrom. I tillegg har begge byene allerede nødvendig infrastruktur og egne kraftselskaper (Ren Røros og Jämtkraft) som kan levere kraft fra fornybare kilder. Det kalde klimaet i området er også gunstig for testing av el-fly. 

Prosjektet har tre testområder i henholdsvis Røros, Trondheim og Östersund, og testfasilitetene kan benyttes av både profesjonelle og hobbyflyvere. Green Flyway er delt inn i syv arbeidspakker:

  1. Luftrom
  2. Testarena
  3. Grønn energi og ladeinfrastruktur
  4. Forskning og utdanning
  5. Innovasjon 
  6. Regional utvikling
  7. Helse og beredskap

Arbeidspakkene skal sammen bidra til etableringen av en fullverdig testarena, og prosjektet ønsker å være først ute med et kortbanenett for el-fly. I tillegg skal det lages en plan for hvordan elfly-virksomheten kan samordnes med ordinær flyvirksomhet. Green Flyway vil generere flere arbeidsplasser, og utviklingen av nye produkter og tilvekst av reisende vil også få positive ringvirkninger på næringsliv og reiseliv i regionene. Prosjektet vil også bidra til reduserte klimagassutslipp i luftfarten.

Bilde: © Green Flyway

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 015 306
EU-tilskudd
€665278
Kontakt prosjekt

Prosjektleder Norge:
Hans Petter Kvikne, Røros Næringshage AS
Tel: +47 950 53 924
E-mail: hans.kvikne@roroshagen.no

Prosjektleder Sverige:
Hans Dunder
Tel: +46 70-668 68 05

E-mail: hans.dunder@greenflyway.se