iBECOME

Prosjektakronym
iBECOME

Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.

BMS er en kritisk komponent for styring av energibehov, og forbedring av disse systemene kan gi høye gevinster. Ved å bruke dataverktøy og sofistikerte dataanalyseteknikker, bearbeider og transformerer den virtuelle iBecome-plattformen bygnings- og driftsdata til tjenester som kan føre til nye innovative forretningsmodeller.

iBECOME har spesielt fokus på å demonstrere de tekniske og økonomiske funksjonalitetene og levedyktigheten til en virtuell BMS-plattform, som blir distribuert som en SaaS løsning (Software as a Service) for bygninger og tilhørende fasiliteter. Tredjepartnere kan utnytte plattformen for egne energi- og ikke-energirelaterte tjenester, f.eks ventilasjonsanlegg, brann- og sikkerhetssystemer.

Prosjektet vil bruke en kalibrert fysikkbasert simuleringsmodell for å få nøyaktig forutsigbar kontroll av energi- og komfortoptimalisering, fleksibilitetsmaksimering og presis måling og verifisering av energisparingstiltak og etterspørselsrespons.

Les mer her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Totalbudsjett
€4 920 941
EU-tilskudd
€3724497
Kontakt prosjekt

Kontakt IES R&D: https://www.iesve.com/research#contact-us