OSS – Bidrar til økt entreprenørskap

Prosjektakronym
OSS


OSS utvikler et nytt digitalt gründerverktøy som skal motivere flere til å starte opp sin egen bedrift. 

Prosjektet skal forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører slik at de får tilstrekkelig støtte i oppstartsfasen. Dette skal motivere flere til å starte egne bedrifter. Gjennom gründerverktøyet My Business får oppstartsbedrifter faglige råd, søknadsveiledning, kurs, muligheter for nettverksbygging osv. Tjenesten inneholder blant annet 25 opplæringsvideoer og 10 casevideoer som demonstrerer god gründerpraksis. Brukerne vil også utveksle kunnskap, erfaringer og praksis. I tillegg skal prosjektet overvåke handlingsplaner som er basert på god praksis. 

My Business, som er tilgjengelig på norsk og engelsk, bygger videre på hoppid.no, som er et nettsted for gründere i Møre og Romsdal. OSS går over fem år, og målet er at man skal sitte igjen med et komplett støtteverktøy som fremmer og tilrettelegger for entreprenørskap. 

Prosjektets fulle navn er OSS – One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 539 601
Kontakt prosjekt

Prosjektleder: Malene Aaram Vike 

malene.aaram.vike@mrfylke.no