SMILE – Videreutvikler velferdsteknologi

Prosjektakronym
SMILE


SMILE skal videreutvikle smarte digitale løsninger som gjør at eldre personer kan leve mest mulige selvstendige liv.

Prosjektet skal videreutvikle og teste ulike digitale hjelpemidler, deriblant Digital Care Facilitator som samler inn data om pasientens helse og bruker informasjonen til å gi råd om behandlingsform, omsorg og oppfølging. I tillegg skal SMILE utvikle brukervennlige digitale løsninger for overføring og formidling av data mellom pasient og helsevesen, samt helse-apper som kan registrere symptomer og overvåke sykdomsutvikling.

I siste del av prosjektet er målet å demonstrere at SMILE fungerer for mennesker med forskjellige behov og preferanser, og løsningene skal derfor testes ut på tre pasientgrupper: kronisk lungesyke, demente og nyopererte.

Prosjektets fulle navn er SMILE - SMart Inclusive Living Environments.

Bilde © Sykehuset Innlandet HF

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 910 463
EU-tilskudd
€3990792
Filtrer prosjekt på tema