VALOR – Vurderer alternativer til deponering av organisk avfall

Prosjektakronym
VALOR

VALOR-prosjektet er et samarbeid mellom Dublin City University og avfallshåndteringsbransjen med sikte på å undersøke alternative måter å håndtere den organiske fraksjonen av kommunalt avfall (OFMSW) for å oppnå en høyere verdi og utarbeide strategier for å minimere deponering av dette. Prosjektet retter seg mot avfallsstrømmer generert fra mekanisk behandling av kommunalt avfall.

Prosjektet skal:

  • utforske potensialet for å generere produkter av høy verdi fra kommunale organiske avfallsstrømmer, og bidra til å redusere deponering av biologisk nedbrytbart avfall
  • undersøke produksjonen av biodrivstoff (biometan, bioetanol og biodiesel) fra organiske blandede avfallsstrømmer, med positiv innvirkning på bærekraftig energiproduksjon og sirkulær økonomi
  • validere bruken av kommunal avfallskompost som jordforbedringsmiddel i jordsanering / restaurering
  • bidra til oppnåelse av europeiske og nasjonale mål for reduksjon av deponi
  • informere politikere og beslutningsmyndigheter
Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Kontakt prosjekt
Filtrer prosjekt på tema