Spania

Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
EMULSA er et kommunalt selskap for bymiljøtjenester i Gijón
Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
Strømleverandør og -produsent.
«Selvinstallerende» løsning skal gjøre etablering av vindparker mer kostnadseffektivt
Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker
20 løsninger skal bidra til reduserte kostnader, avfallsproduksjon og klimautslipp, samt økt sorterings- og gjenvinningsgrad
Spansk universitet
Vindkraftgeneratoren bråker mindre, har mindre innvirkning på dyreliv og kan løse en rekke utfordringen knyttet til tradisjonelle vindturbiner.

Vortex Bladeless er en teknologi-startup som utvikler en miljøvennlig "vindmølle" uten blad. Vortex vindturbin er ikke en turbin, ettersom den ikke roterer. Den er basert på fenomenet «aeroelastic resonance», hvor enheten svinger med en rolig bevegelse som gjør den mer egnet til å plasseres hvor som helst uten å forstyrre dyrelivet.