Island

En ny båt kan fjerne både søppel og alger samtidig.

Asco Harvester er en islandsk familiebedrift som spesialiserer seg på innsamling og prossesering av alger, skipsbygging og fiskeri. 

En teknikk for å omdanne CO2 til stein har blitt utviklet og testet på Island, men en annen tung utfordring kan forhindre suksess i stor skala.  
PrimeFish-prosjektet har som mål å bedre den økonomiske bærekraften i europeisk fiskeri- og akvakultursektor.
SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.
Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og kollektivtransport.
Tang er en viktig, men lite utnyttet, kilde til mat og fôringredienser, biokjemikalier og produksjon av biodrivstoff.
Matís er et statlig, uavhengig forskningsinstitutt som spesialiserer seg på forskning og utvikling mot mat- og bioteknologisk industri. 
EnRichMar var et FP7-finansiert prosjekt som hadde som mål å øke nytteverdien av ferdigmat, gjennom å tilføre næringsstoffer fra fiskeolje og sjøgress.