FoU-nettverk

Forsknings- og utviklingsnettverk

The Guild er et nettverk av 19 forskningsintense universiteter i Europa som fremmer universitetenes interesser i politikken både nasjonalt og på europeisk nivå.
ECIU er det ledende internasjonale konsortium av forskningsintense universiteter, med innovasjon, kreativitet og samfunnsmessig innvirkning som hoveddrivere.

Wageningen UR Food & Biobased Research (FBR) er avdelingen for mat og biobasert forskning på Wageningen-universitetet i Nederland.