Nyeste Blå Vekst

[14.10.20] Stor usikkerhet i egen bransje gjør at mange ønsker å jobbe i fornybarsektoren, og særlig innen havvind.
[09.10.20] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[11.09.20] Utslippstoppen ble trolig nådd allerede i 2019, og andelen fornybar energi vokser raskt. Likevel er vi langt fra å nå 1,5-gradersmålet.
[27.08.20] Horizon 2020-prosjektet tilbyr en forskningsdatasky for havforskning og den blå økonomien innen rammen av den europeiske vitenskapsskyen.
[27.08.20] Horizon 2020-prosjekt for å demonstrere og validere et innovativt PTO delsystem for tidevannsturbiner.
[27.08.20] Europakommisjonens studie viser at maritim arealplanlegging er en avgjørende faktor for utviklingen av maritime sektorer og den blå økonomien i Europa.
[26.08.20] Det ERDF finansierte EnviSuM-prosjektet studerer teknisk effektivitet og samfunnsøkonomiske effekter av miljøvennlige fraktløsninger.
[26.08.20] Europakommisjonens rapport legger frem forslag om tiltak for nytt prosjekt for å sikre bærekraftige europeiske havområder innen 2030.
[26.08.20] Verdens havvindfarmkapasitet kan vokse åtte ganger innen 2030 drevet av en fornybarenergi vekst ledet av Kina, ifølge Global Wind Energy Council.
[25.08.20] Hybride prosjekter som vil effektivisere havvindparker og samarbeid mellom europeiske land innen havenergi.
[05.08.20] Europaparlamentets oversikt over EUs politiske rammer og initiativer innen den blå økonomien.
[05.08.20] Joint Research Centers (JRC) rapport om bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for maritim transport