Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet demonstrerer bærekraften til flerbruksdrift i europeiske farvann.
MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[Horisont 2020] Horizon 2020s RAMSSES-prosjekt har mål om å oppnå en anerkjent og etablert rolle for avanserte, innovative materialer i den europeiske maritime industrien.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[Horisont 2020] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.
[Horisont 2020] Horizon 2020 prosjektet COREWIND optimaliserer og forbedrer ytelsen til fortøynings- og forankringssystemer, og dynamiske kabler, for flytende havvindturbiner.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet forbedrer strukturelle og operasjonelle aspekter ved power take-off systemet for Minestos Deep Green kite-baserte tidevannsenergi.
[Horisont 2020] En mekanisk og medisinfri avlusingsmetode fjerner lakselus på en effektiv og skånsom måte.
[Horisont 2020] SeaTwirl utvikler et nytt turbinkonsept for flytende havvind. Konstruksjonen består av tre vertikale blader som er festet til et flytende tårn.
[Horisont 2020] Fleksibel og interoberabel IKT-plattform skal forbedre beslutningsprosessene for havvindpark-operatører
[Horisont 2020] Baner vei for en vindturbin med en kapasitet på 14-16MW, og kan utløse hundrevis av millioner Euro i investeringer.
[Horisont 2020] Elisa er en «selvinstallerende» løsning som skal gjøre det mer kostnadseffektivt å etablere vindparker