Finansiering Grønn Vekst

Illustrasjonsbilde

Denne siden inneholder informasjon om finansieringsmuligheter for grønn vekst i Horizon 2020 og Interreg. Siden er delt inn i seks temaer:

  Fornybar energi og energilagring

  Program

  Relevant programprioritet

  Horizon 2020

  Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy: For prosjekter som bidrar til overgangen til et pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem

  Societal Challenge: Smart, Green and Integrated Transport: Primært el-mobilitet

  Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

  Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

  Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

  SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

  Interreg Europa

  Low carbon economy:  For prosjekter som bidrar til overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi

  Interreg Nordsjø

  Eco-innovation:  For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte områder i Nordsjøområdet

  Interreg ØKS

  Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området 

  Interreg Østersjø

  Efficient management of natural resources:  For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen

   

  Sirkulærøkonomien

  Program

  Relevant programprioritet

  Horizon 2020

  Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials:

  • Waste: Resirkulering, gjenbruk og utvinning fra avfall

  Societal Challenge: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

  • Bioeconomy: For prosjekter som bidrar til redusert avhengighet av naturressurser, nyvinning innen produksjon, promotering av bærekraftig produksjon av fornybare ressurser fra land og sjø, og konvertering av disse til mat og andre anvendbare områder.

  Cross-Cutting Activity: Industry 2020 in the Circular Economy: For prosjekter som søker å demonstrere økonomisk og miljømessig gjennomførbarhet for sirkulærøkonomi

  Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

  Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

  Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

  SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

  Interreg Europa

  Environment and Resource Efficiency: For prosjekter innen miljø- og ressurseffektivitet

  Interreg Nordsjø

  Eco-Innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte områder i Nordsjøområdet

  Interreg ØKS

  Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området

  Interreg Østersjø

  Efficient Management of Natural Resources: For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen

   

  Bærekraftig vannforvaltning

  Program

  Relevant programprioritet

  Horizon 2020

  Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

  Societal Challenge: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

  Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

  Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

  Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

  SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

  Interreg Europa

  Environment and Resource Efficiency: For prosjekter innen miljø- og ressurseffektivitet

  Interreg Nordsjø

  Eco-innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte temaer i Nordsjøområdet

  Interreg Østersjø

  Efficient Mangament of Natural Resources: For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen

   

  Ressurs- og materialutnyttelse

  Program

  Relevant programprioritet

  Horizon 2020

  Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials: For prosjekter som søker å oppnå ressurseffektivitet og bærekraftig bruk av råmaterialer

  Leadership in Enabling and Industrial Technologies

  Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

  Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

  Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

  SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

  Interreg Europa

  Environment and Resource Efficiency: For prosjekter innen miljø- og ressurseffektivitet

  Low Carbon Economy: For prosjekter som bidrar til overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi

  Interreg Nordsjø

  Eco-innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte temaer i Nordsjøområdet

  Interreg ØKS

  Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området

   

  Energieffektivitet

  Program

  Relevant programprioritet

  Horizon 2020

  Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy: For prosjekter som bidrar til overgangen til et pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem

  Leadership in Enabling and Industrial Technologies

  Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

  Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

  Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

  SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

  Interreg Europe

  Low Carbon Economy: For prosjekter som bidrar til overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi

  Interreg Nordsjø

  Eco-innovation: For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte temaer i Nordsjøområdet

  Interreg ØKS

  Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området

  Interreg Østersjø

  Efficient Management of Natural Resources: For økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen