Nyeste Cleantech

[07.08.20] Fremmede plantearter er en av de største utfordringene for europeiske økosystemer. APPLAUSE iverksetter en ny sirkulærøkonomisk løsning.
[03.08.20] Horizon 2020-prosjektets inkubatorprogram hjelper aktører med å implementere grønne energisymbioseprosjekter på lokalt og regionalt nivå.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjekt med fokus på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn.
[16.07.20] Capannori kommune gjenvinner nærmere 90% av det kommunale avfallet, og har redusert husholdningsavfallet per innbygger med 280 kilo siden 2006.
[15.07.20] Europakommisjonens Joint Research Centre har analysert tiltak for forebygging av matavfall og presenterer forslag til tiltak for offentlig og privat sektor.
[14.07.20] Horizon 2020-prosjektet LEADFLOAT fra Ideol har mål om å sikre Europas tidlige forsprang innen verdensmarkedet for havvind.
[13.07.20] InnoDC, et Horizon 2020-prosjekt, trener 15 doktorgradforskere innen vindkraft og fornybar energi, og integrering av ny teknologi i energinettet.
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.
[09.07.20] Horizon-2020 prosjekt, sammen med Equinor og Sintef, utvikler styringsverktøy som forbedrer utnyttelsen av vindkraft
[09.07.20] Europakommisjonens studie om regulatoriske forhold som påvirker utviklingen av offshore energipotensialet i Nordsjøen, med veikart for videre samarbeid.
[08.07.20] 2019 har vært et av de beste årene for solenergi i EU, med en økning på 104% i forhold til året før. Det forventes sterk vekst frem til 2023.