Nyeste Cleantech

[19.01.21] Avkarbonisering av økonomien må skje 6 ganger raskere enn noen gang, og det innen 2030.
[18.01.21] Omfattende strategier for sirkulær økonomi som inkluderer brede og tversektorielle partnerskap er mest effektive.
[15.01.21] Vanskeligheter med å få tilgang til finansiering antas å være en av årsakene til denne langsomme sirkulære fremgangen i byene.
[14.01.21] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[13.01.21] Norge kan potensielt redusere CO2-utslippene med mellom 6 og 10 Mt ved å ta i bruk sirkulærøkonomiske strategier.
[06.01.21] Utvikler og demonstrerer ny forretningsmodell for å hjelpe bedrifter å etablere sirkulærøkonomi-prosjekter basert på avfallsmuligheter
[05.01.21] FUSILLI skal bidra tll en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.
[04.01.21] Havvind, hydrogen, batterier, CCS og grønn skipsfart er blant teknologiene som vil være viktigst for å nå klimamålene.
[22.12.20] Kommunen tatt ledelsen for å sikre at Bornholm har utviklet et 100% fornybart energisystem.
[21.12.20] En internasjonal avtale vil ikke bare være bra for miljøet, men den vil også være lønnsom for næringslivet.
[18.12.20] Miljøinnovative modeller har potensial til å påvirke utformingen av nye bærekraftige produkter og tjenester ved å skape nye markeder, forkorte forsyningskjeder, redusere forbruket av ressurser og materialer og gjenvinne råvarer.
[17.12.20] Ved å integrere ulike datakilder har QROWD utviklet innovative løsninger for lokale myndigheter og transportbedrifter for å forbedre mobiliteten.