Nyeste Digitalsamfunnet

[26.10.20] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[08.10.20] EUs eGovernment Benchmark sammenligner digitalisering i offentlig sektor i 33 land, inkludert Norge.
[06.10.20] EU vil utvikle et økosystem for digital utdanning og styrke den digitale kompetansen for å sikre at Europa er beredt på den digitale omstillingen.
[04.09.20] Europakommisjonenes studie vurderer trender innen utvikling og bruk av avansert teknologi
[14.07.20] Horizon 2020s HNSciCloud er et partnerskap mellom 40 offentlige og private aktører for å etablere en felles hybrid skytjenesteplattform for åpne forskningsdata.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[25.06.20] Gjennom en sektorovergripende tilnærming vil prosjektet redusere informasjonsasymmetri blant interessenter i verdikjeden.
[12.06.20] Det offentlige har et holistisk perspektiv for å redusere utslipp og avfall, og involverer brukerne i en rekke prosessen. Nå er Lahti en miljøpioner.
[10.06.20] DIGIPLAN skal kartlegge digitaliseringen av plandata i Europa, og demonstrere mulighetsrommet som ligger i slike verktøy.
[26.05.20] For å utnytte digitaliseringens muligheter kreves lederskap og kunnskap, samt mot og evne til innovasjon, ettersom digitalisering vanligvis betyr endringer i virksomheten
[25.05.20] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[18.05.20] Elements of AI kan hjelpe oss å forstå hvordan kunstig intelligens utvikles og hvordan det påvirker oss i årene som kommer.