Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[21.05.21] Europakommisjonen har publisert meninger fra et ekspertpanel på offentlige anskaffelser om effektive måter å investere i helse.
[07.01.21] Prosjektet videreutvikler digitale hjelpemidler som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengst mulig.
[04.11.20] AI-baserte beslutningssystemer skal gi bedre helse og livskvalitet for brukerne.
[22.10.20] Digital Health Observatory samler og tilgjengeliggjør god praksis, rapporter og forskningsartikler innen e-helse.
[29.07.20] TITTAN-prosjektet forbedrer kvaliteten og ytelsen til regionale helsevesener i forhold til sunn og aktiv aldring på europeisk nivå
[02.07.20] Horizon 2020-prosjektet InDemand representerer en ny modell hvor regionale helsetjenester og private aktører samhandler om utvikling av digitale helseløsninger.
[29.04.20] Toalettet som reduserer fare for fall og ulykker skal hjelpe både eldre og individer med nedsatt funksjonsevne
[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[14.02.20] WE4AHA skal mobilisere investeringer og forbedre innovasjon gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.
[14.01.20] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[24.10.19] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[26.09.19] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.