Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[29.07.20] TITTAN-prosjektet forbedrer kvaliteten og ytelsen til regionale helsevesener i forhold til sunn og aktiv aldring på europeisk nivå
[02.07.20] Horizon 2020-prosjektet InDemand representerer en ny modell hvor regionale helsetjenester og private aktører samhandler om utvikling av digitale helseløsninger.
[29.04.20] Toalettet som reduserer fare for fall og ulykker skal hjelpe både eldre og individer med nedsatt funksjonsevne
[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[14.02.20] WE4AHA skal mobilisere investeringer og forbedre innovasjon gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.
[14.01.20] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[24.10.19] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[26.09.19] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[26.06.19] Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene
[10.06.19] En felles strategi for å sikre implementering av digitale helsetjenester og vekst i EUs sølvøkonomi.
[05.06.19] EU vil fremme digitalisering av helse og omsorg i det digitale indre marked, styrke borgernes rettigheter og bygge et sunnere samfunn.
[04.04.19] Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet