Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[15.01.21] Vanskeligheter med å få tilgang til finansiering antas å være en av årsakene til denne langsomme sirkulære fremgangen i byene.
[14.01.21] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[05.01.21] FUSILLI skal bidra tll en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.
[22.12.20] Kommunen tatt ledelsen for å sikre at Bornholm har utviklet et 100% fornybart energisystem.
[17.12.20] Ved å integrere ulike datakilder har QROWD utviklet innovative løsninger for lokale myndigheter og transportbedrifter for å forbedre mobiliteten.
[15.12.20] Butikken har i snitt over 700 kunder per dag og selger alt fra gjenstander som leveres inn ved gjenbruksstasjonene til hittegods.
[14.12.20] EU har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 90 prosent innen 2050.
[10.12.20] CitiCAP vil redusere bilbruken ved å spore personlige utslipp. Dersom man ikke bruker utlippskvoten, får man poeng som kan brukes på ulike tjenester.
[08.12.20] De fleste blir regelmessig utsatt for luft som inneholder høye nivåer av forurensende stoffer, men iSCAPE har funnet måter å redusere denne eksponeringen.
[26.11.20] FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
[10.11.20] Bruken av IKT-løsninger hjelper smarte byer med å forbedre effektiviteten og livskvaliteten for innbyggerne.
[16.10.20] EU ønsker å skape en renovasjonsbølge for å nå klimamålene. Innen 2030 kan 35 millioner bygninger være renovert.