Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[24.07.20] I 2017 innførte Gent et bilfritt sentrum for å skape et bedre og grønnere bymiljø. Andre europeiske byer følger dette gode eksemplet.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.
[23.07.20] Horizon 2020-prosjekt med fokus på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn.
[03.07.20] Svenske byer utvikler moderne byplanlegging med fokus på bærekraftige og innovative delingsøkonomiløsninger.
[03.07.20] Circular Glasgow skal inspirere virksomheter til å innovere og ta i bruk sirkulære strategier som ledd i å gjøre Glasgow klimanøytral innen 2040.
[29.06.20] Innovasjon innen innsamling, transport, sortering og gjenvinning av avfall bidrar til redusert bruk av ressurser og lavere karbonavtrykk.
[16.06.20] Vellykket avfallshåndtering lokalt er nøkkelen til effektiv ressursbruk og sirkulær økonomi. God praksis gir inspirasjon og praktiske tips.
[12.06.20] Det offentlige har et holistisk perspektiv for å redusere utslipp og avfall, og involverer brukerne i en rekke prosessen. Nå er Lahti en miljøpioner.
[27.05.20] Gratis kurs som fokuserer på sirkulær økonomi og en ny app som måler forbruk skal øke miljøbevisstheten blant innbyggerne i Antwerpen.
[25.05.20] Prosjektet skal forbedre retningslinjene for avfallshåndtering slik at de i økende grad fremmer bruk av intelligent utstyr som bidrar til å redusere avfallsmengden
[22.05.20] Sykkelvei legges med bare to lag asfalt, hvor ett av lagene består av 100% resirkulert materiale.
[30.04.20] Interreg prosjektet skal bidra til å implementere sysselsetting i regionale strategier